Regulamin

Sprzedający

Lukrowanie w toku...

Na stronie slodkiepierniczki.zuzka.pl oferowane jest rękodzieło autorstwa:
a) Joanna Wala, 54-402 Wrocław, ul. Irlandzka 1
b) Zuzanna Wala, 54-402 Wrocław, ul. Irlandzka 1

Sprzedające prowadzą oddzielne działalności nierejestrowane. Sprzedaż dotyczy produktów przez nie wytworzonych. Sprzedające nie są płatnikami podatku VAT, na żądanie kupującego wystawiane są rachunki lub faktury.

Produkty

Oferowane produkty to wyroby dekoracyjne stworzone z ciastek piernikowych dekorowanych lukrem królewskim. Pomimo, że Sprzedający dokładają starań co do wysokiej jakości składników nie należy traktować Produktów jako nadających się do spożycia.
Produkty wytwarzane są ręcznie stąd prezentowane oferty mają charakter poglądowy. Każdy produkt realizowany jest w odpowiedzi na składane zamówienie i może się różnić co do kształtów, kolorów lub szczegółów zdobień.

W punkcie prowadzenia działalności nie ma możliwości zakupu produktów ‘wchodząc z ulicy’! Nie przechowujemy „stanów magazynowych” – 100% naszych dzieł jest realizowana na zamówienie.

Zamówienia

Zamówienia można składać poprzez stronę slodkiepierniki.zuzka.pl (sklep) z wykorzystaniem mechanizmu sklepu internetowego opartego o tzw. koszyk, za pośrednictwem wiadomości email (slodkiepierniki @ zuzka.pl) lub wiadomości w mediach społecznościowych.
Zamawianiu podlegają wzory Produktów oferowanych w sklepie.
Czas realizacji zamówień uzależniony jest od ilości zamówień oraz poziomu skomplikowania wzorów. Typowy czas realizacji zamówienia to 5 dni roboczych (nie obejmuje przesyłki), w okresie świątecznym czas ten może ulec wydłużeniu. O orientacyjnej dacie wysyłki zamówionych produktów Sprzedający poinformuje kupującego w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dokonanie przedpłaty w wysokości wartości zamówienia powiększonej o koszt wybranego sposobu przesyłki.

W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia lub wskazania późniejszego terminu realizacji. W przypadku zamówień opłaconych Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pełnej kwoty wpłaty za zamówienie.
Przypadki w których może nastąpić odmowa realizacji lub opóźnienie terminu realizacji:
– zamówienie masowe przekraczające realne możliwości realizacji (produkty tworzymy ręcznie!)
– zgromadzenie portfela zamówień przekraczającego możliwości realizacji w deklarowanych/oczekiwanych terminach (ma to często miejsce w okresie świątecznym – warto składać zamówienia już w październiku)
– przekroczenia limitu dochodu dla działalności nierejestrowanej (rękodzieło to nasze dodatkowe zajęcia nie działalność prowadzona na pełny etat)
Sprzedający dołoży staranności, aby o wspomnianych sytuacjach informować z wyprzedzeniem na stronie www.

Dostawa i płatność

Produkty wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zryczałtowany koszt przesyłki kurierskiej na terenie Polski wynosi 15zł. Zamówienia powyżej 200zł wysyłamy na terenie Polski bezpłatnie (kurierem). Wysyłka zagraniczna jest możliwa jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu.
Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym umówieniu się we Wrocławiu, ul. Irlandzka 1.
Płatność odbywa się poprzez wpłatę/przelew bankowy lub za pośrednictwem systemów płatności Stripe (stripe.com) oraz  operatora BlueMedia (bluemedia.pl. W ramach tych operatorów udostępnione są różne metody płatności (m.in. przelew online, Blik, karta płatnicza).

Zwroty, odstąpienie od umowy

Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie towaru przez konsumenta. Jednakże powyższe nie ma zastosowanie do produktów wykonanych na specjalne zamówienie Kupującego lub produktów „otwartych” – których opakowanie zostało rozpieczętowane.
Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu do:
a) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
b) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone;
c) produktów odbieranych osobiście.

W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony towar sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez konsumenta.
Wszystkie dokonane przez kupującego będącego konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Płatności zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kupujący będący konsumentem, w przypadku zwrotu towaru w związku z odstąpieniem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech jego funkcjonowania.

Niezależnie od powyższego jeśli jesteś niezadowolony z zakupu – skontaktuj się z nami i daj nam o tym znać! Postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Ochrona danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez kupującego.
Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu realizacji i obsługi zamówienia (w tym realizacji przesyłki oraz przyjęcia płatności.
Kupujący, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w Polityka prywatności na stronie sklepu.

Postanowienia końcowe

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień kupującego będącego konsumentem. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Regulamin dostępny jest dla wszystkich kupujących w wersji elektronicznej na stronie sklepu w stopce.
Platforma ODR – Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.